Informatie over het programma MTCS
Automatisering van Uw toernooi, bardienst, kompetitie en lessen


Informatie
   SeniorPlus events
   toernooi
   algemeen
   bar
   kompetitie
   lessen
Weer
Gratis programma
Info aanvraag
Informatie

Het programma MTCS is bedoeld om het verloop van KNLTB tennis-toernooien te vereenvoudigen.

Voor informatie over het gebruik van MTCS in SeniorPlus Events klik HIER

MTCS is ook te gebruiken tbv gezelligheidstoernooitjes waarbij U niet in knock-out schema's speelt maar in poules en/of toernooien op tijd waarbij men elke ronde met een andere partner speelt.

Het programma bestaat vanaf 1990 is het resultaat van jaren ervaring van de programmeur bij de organisatie van tennis-toernooien en van de ervaringen van diverse klubs die inmiddels honderden toernooien met het programma hebben georganiseerd. Met een iemand in de organisatie die eea van computers weet is het programma eenvoudig door iedereen tijdens het toernooi te gebruiken.

Het dekt het gehele trajekt van verwerken inschrijfkaarten, uitloting, loting, planning, uitslagen invoeren tot en met publikatie op Internet en melden van resultaten aan de bond.

De laatste jaren blijkt ook de belangstelling voor een geautomatiseerde barplanning duidelijk toe te nemen.
Ook deze optie is in MTCS opgenomen.


De kosten bedragen € 75 voor de meest recente versie


Wat kunt U voor voordelen bij het gebruik van MTCS verwachten ?

Toernooi (volgens WRT 2012)
 • Eenvoudige invoer van deelnemer-gegevens als waarbij gegevens als naam, adres, woonplaats, telefoonnummers etc van voorgaande toernooien als uitgangspunt kunnen dienen en eenvoudig veranderd kunnen worden. KNLTB nummers worden gekontroleerd obv de 11-proef.
 • Inschrijven mogelijk middels een Internet formulier waardoor U niet alle gegevens zelf in hoeft te voeren en fouten bij overtikken van een papieren inschrijfkaart voorkomt. Tevens worden de gegevens bij het invullen van het formulier al gekontroleerd zodat U ook duidelijk minder inkomplete en/of fouten inschrijvingen ontvangt.
 • Mogelijkheid om gebruik te maken van: Knock-out schema's, Poules, Jeugdtoernooi poules, Knock-out met verliezers-rondes, Knock-out met kwalifikatie en Open en vrije indeling (tbv gezelligheidstoernooien)
 • Mogelijkheid om inkomplete dubbelkoppels op te sporen
 • Printen van etiketten voor het versturen van post aan de deelnemers of het maken van een brief per deelnemer die past in Uw eigen venster-envelop waarop een eigen toernooi-tekst kan komen inklusief te betalen inschrijfgeld, geplande wedstrijden etc.
 • Sturen van een mail met de eerste wedstrijdplanning waarin de mogelijkheid is opgenomen om de planning te laten bevestigen zodat U weet dat de mail is ontvangen.
 • Snel overzicht van het aantal te spelen en gespeelde partijen waarbij rekening wordt gehouden met het feit of schema's in poule(s) of in knock-out vorm worden afgewerkt. Naar aanleiding van ingevoerde uitslagen van gespeelde wedstrijden is te zien hoeveel wedstrijden nog resteren en voor welk percentage het toernooi is afgewerkt.
 • Mogelijkheid om de ingevoerde inschrijvingen op de KNLTB web-site te kontroleren en aktuele rating (tbv plaatsing en loting) te krijgen.
 • Indien U te veel inschrijvingen heeft biedt MTCS ondersteuning om te bepalen wie U uit gaat loten. Hierbij kunt U naar wens rekening houden met: Het aantal verhinderde uren, de volgorde van inschrijving, willekeurigheid, wel of niet betaald hebben etc.
 • Mogelijkheid tot automatische loting (en plaatsingsadvies obv rating) waardoor de diverse schema's van Uw toernooi in kort tijdsbestek worden gevuld. Hierbij kunt U rekening houden met het feit dat deelnemers van een zelfde vereniging niet tegen elkaar spelen in de eerste ronde.
 • Mogelijkheid om na loting nog mensen te vervangen en/of bij te plaatsen.
 • De speltijden hoeven niet voor alle banen gelijk te lopen. U kunt dus op een park met 9 banen 3 wedstrijden om 17:00 laten starten, 3 om 17:30 en 3 om 18:00. Dit leidt tot spreiding van de aankomt van mensen en minder onnodige drukte op een bepaald moment aan Uw tafel om mensen te ontvangen. Ook zal dit de langste tijd dan mensen staan te wachten verminderen omdat ook niet alle wedstrijden gelijktijdig op alle banen klaar zullen zijn.
 • Invoeren van uitslagen zodat U direkt overzicht een overzicht heeft het aantal nog te spelen wedstrijden en U kunt op elk moment de schema's met de laatste stand van zaken tav ingevoerde uitslagen afdrukken.
 • U kunt wedstrijden plannen op nog beschikbare banen op tijden waarop alle deelnemers beschikbaar zijn. Bij de planning zijn vele handige informatie-opties opgenomen waarmee U overzicht kunt houden op de planning. Tevens is het mogelijk gemaakte planning te herzien als dit beter uitkomt.
 • Uitslagen kunt U aan de KNLTB doorgeven in het door hen opgestelde XML formaat zodat de papieren administratie van de bondsgedelegeerde achterwege blijft. MTCS is hiervoor goedgekeurd door de KNLTB (zie www.KNLTB.nl).
Algemeen
 • MTCS kan standaard in een netwerk draaien zodat U op twee plaatsen tegelijk gegevens in kan zien en muteren. Zo kunt U een papierloos toernooi draaien door een PC bij de ontvangst tafel te hebben en een andere op een plaats waar U de planning steeds bijwerkt.
 • Uw gegevens kunt U beveiligen mbv een eenvoudig wachtwoord zodat niet iedereen in het klubhuis bij Uw gegevens kan komen.
 • Alle overzichten worden via HTML worden geprint zodat U deze in kunt zien op elke computer waarop een Internet browser staat en gebruik kunt maken van diverse lettertypen op Uw op Windows aangesloten printer. Klik hier voor voorbeelden van HTML uitvoer.
 • U kunt gegevens exporteren in HTML-vorm hiermee heeft U een set bestanden die tesamen een menu- gestuurd programma opleveren om gegevens te publiceren Internet.
 • U kunt parameters invoeren tbv FTP toegang tot Uw web-site. Op deze wijze kunt U ervoor kiezen HTML uitvoer na het maken direkt op Uw web-site plaatsen zonder dat verdere tussenkomst van de web-master aan de orde is.
 • U kunt gegevens uit Uw leden-administratie inlezen en gebruiken binnen MTCS. Import uit vele formaten is mogelijk.
 • Updates van het programma kunnen automatisch van het Internet gehaald worden.
 • U kunt mail van Uw mailserver verwijderen zonder het echt op te hoeven halen. Dit kan handig zijn als een paar (grote) mails Uw mailbox blokkeren. MTCS haalt alleen de berichtkoppen op waarna U een mail van de server kan verwijderen.
Bar
 • MTCS kan ondersteuning bieden bij het inplannen van bardiensten.
 • U kunt aangeven of U met bargroepen werkt en deze indelen.
 • Barhoofden aangeven.
 • Personen vrijstellen van bardienst (obv bv leeftijd)
 • Afkopen van een bardienst bij een ander registreren of een definitieve afkoop voor het gehele seizoen.
 • Voorkeuren en verhinderingen opgeven obv dag van de week, specifieke data of voorkeurspartners
 • Baropgave mogelijk middels een Internet formulier waardoor U niet alle gegevens zelf in hoeft te voeren en fouten bij overtikken van een papieren formulier voorkomt.
 • Personen (automatisch) in de planning zetten obv voorkeuren en/of verhinderingen.
 • Kijken welke mensen reeds vaak zijn ingepland etc.
 • Registratie van data waarop barvoorkeur is ingeleverd dan wel bedrag tbv afkoop is voldaan.
 • Dit alles wordt ondersteund door diverse overzichten op scherm en afdrukken hiervan.

Kompetitie
 • Samenstellen van teams obv opgeven voorkeuren. Hierbij geeft U kompetitie-type en kompetitie-klasse op.
 • Gevormde en nog te vormen teams kunt U op scherm en op papier weergeven.
 • Kompetitie-poules en -data vullen obv de door de KNLTB aangegeven poule indeling.
 • Inlezen kompetitie poules uit KNLTB TXT download zodat deze niet met de hand moeten worden ingevoerd.
 • Kompetitie-programma per dag, uit/thuis afdrukken.
 • Uitnodigingen afdrukken voor de klubs die bij U op bezoek komen.
 • U kunt kompetitie uitslagen verwerken per poule. Het wedstrijdschema voor de 7 weken is hierin opgenomen. U kunt meerdere poules gelijktijdige bijhouden.
 • U kunt eindstand in poule ingeven zodat dit voor iedereen snel is terug te zoeken.
 • Een leuke optie is ook de mogelijkheid om een voorspelling te maken van de eindstand in de poule obv de ingegeven uitslagen.
 • Mogelijkheid om advies speelsterkte in te geven zodat U nog weet wat U bij de bond heeft aangedragen.

Lesindeling
 • Persoonsgegevens bijhouden
 • Basisgegevens tav Parken waarop getraind wordt, Seizoenen in het jaar, Typen training etc
 • Invoeren van aanmeldingen voor de lessen waarbij voorkeuren en verhinderingen opgegeven kunnen worden
 • Invoeren beschikbare trainers


© John Martens   1990-2012 Menu